Warja Berghuis behandelt zaken op het gebied van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand stelt jaarlijks inkomensgrenzen vast. Valt uw inkomen (en dat van uw partner) binnen die inkomensgrenzen, dan kunt u aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. U bent dan alleen een eigen bijdrage verschuldigd, maar in bepaalde gevallen is de dienstverlening kosteloos.


De precieze inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrages kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand Warja Berghuis u bijstaan op basis van haar uurtarief of een vaste prijs. Samen met u wordt gekeken naar wat in uw situatie het meest passend is.