Civiel

Het bijstaan van minderjarigen vereist een gespecialiseerde advocaat, die op de hoogte is van de verschillende wetgeving en jurisprudentie,  de psychische ontwikkeling van minderjarigen, maar ook welke hulpverlening beschikbaar is en welke het beste zou kunnen passen.

Warja Berghuis staat niet alleen minderjarigen bij die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, maar kan ook optreden voor de ouder(s) van een kind die te maken krijgt met een beschermingsmaatregel.

Op een later moment kan er ook een conflict ontstaan tussen een ouder en een organisatie die bij een kind betrokken is. Het is dan verstandig om contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.

Straf

Ook in het strafrechtelijke kader is er een groot onderscheid tussen volwassenen en minderjarigen, nu bij jongeren het niet zozeer gaat om de vergelding en het pedagogisch karakter van groot belang is.

Wordt u verdacht van een strafbaar feit, neem dan contact op zodat u verzekerd bent van een deskundige verdediging. Bel ook wanneer u alleen nog een oproep hebt ontvangen van de politie om te verschijnen voor een verhoor. 

Voor de bijstand aan minderjarigen zijn meestal geen kosten verbonden. Voor ouders kan er gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd.

Warja Berghuis is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten en volgt jaarlijks diverse cursussen om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.