Personen- en Familierecht

Wanneer mensen uit elkaar gaan is  dat een pijnlijk proces, zeker wanneer daar kinderen bij betrokken zijn. Warja Berghuis kan u in dit traject bijstaan met oog voor zowel de emotionele als de juridische aspecten van die scheiding. In eerste instantie zal er getracht worden in onderling overleg afspraken te maken. Lukt dat niet, dan zal Warja Berghuis een procedure niet uit de weg gaan.

Naast de beëindiging van de samenleving, echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap behandelt Warja Berghuis ook zaken op het gebied van erkenning , gerechtelijke vaststelling of ontkenning vaderschap, gezag, omgang en alimentatie.