Asielrecht

Warja Berghuis verleent bijstand aan personen die in Nederland een verzoek tot bescherming (asiel) hebben ingediend. Ook staat zij cliënten bij die een herhaalde asielaanvraag willen indienen.

Heeft u een asielaanvraag ingediend of is er een familielid/bekende in uw omgeving die asiel heeft aangevraagd of wil aanvragen, neem dan contact met ons op.